Obchodní podmínky pro konání seminářů

  • Přihlášky k účasti na semináři přijímáme pouze písemně do data uvedeného na pozvánce. V ojedinělých případech po telefonické dohodě, kdy bude záležet na volné kapacitě semináře.
  • Přihlásit se je možné on-line na webu, e-mailem, faxem nebo poštou. Nejpozději však do tří pracovních dnů před konáním semináře.
  • Poplatek musí být uhrazen před konáním semináře. Hradí se převodním příkazem na č. účtu a variabilním symbolem uvedeným na přihlášce.
  • Daňový doklad obdrží účastník při prezenci na semináři. V mimořádných případech lze platit poplatek na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení. Ve vložném (cena semináře) je zahrnuto drobné občerstvení.
  • Při neúčasti účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce.
  • Vyhrazujeme si právo změny data a místa konání či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů.
  • V přihlášce je nutné uvést Váš email a telefonické spojení.
  • Osobní údaje slouží pouze k vydání osvědčení. A je s nimi zacházeno dle zákona č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Nebudou poskytovány třetím osobám.

Kontakt

A. M. M. Accounting, s.r.o.
Jiráskova 246
Řečany nad Labem
53313

Mobil: 777 632 642

© 2024 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode