Program rozvoje obce

Vážení zastupitelé,

v poslední době se začíná velmi hovořit o nutnosti zpracování strategického dokumentu rozvoje obce. Proč tomu tak je, a je opravdu nutností? Jako organizace velmi blízká veřejné správě, především malým obcím musíme konstatovat, že již koncem roku 2015 jsme se setkali s nutností mít zpracován Program rozvoje obce, který se dokládá k dotacím. Jak to tedy je?

Zpracování strategického dokumentu je zakotveno v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

  • § 2 odst. 2        Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů,
  • § 84 odst. 2      Zastupitelstvu obce je vyhrazeno: a) schvalovat program rozvoje obce.

 

Existence strategického rozvojového dokumentu obce je kritériem nebo nutností pro podávání projektových žádostí v novém programovacím období 2021 – 2027.

Naše společnost nabízí obcím zpracování Programu rozvoje obce (dále jen PRO) v souladu s metodikou Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR):

  • PRO vytvářejí odborníci mající zkušenosti se zpracováním strategických dokumentů dle požadavků MMR.
  • Doba zpracování PRO je cca 2 – 5 měsíců.
  • Při zpracování je nutná součinnost se zadavatelem – jednání s představiteli obcí, dotazníkové šetření, studium dokumentů obce.
  • PRO bude zpracován ve vazbě na programové dokumenty ČR a EU pro období 2021-2027 se zaměřením na možné dotační programy pro realizaci záměrů na úrovni obcí.

Při tvorbě PRO budou odborní pracovníci pracovat s metodikou MMR, která určuje jednotný metodický přístup k plánování rozvoje obcí. Jednotná forma standardů MMR (nikoliv jednotný obsah) pro všechny obce.
 

Tým získá podrobnější informace o potřebách v obcích a doporučí obcím v rámci plánovaných výzev možné čerpání dotačních prostředků.

O konkrétní nabídku pro vaši obec nás kontaktujte.

 

Nepřipravujte se o možnost čerpat dotace na místní komunikace, veřejné osvětlení, sociální bydlení a další a připravte si splnění jednoho z kritérií žádosti o dotaci – zpracovaného Programu rozvoje obce. Rádi vám s tvorbou dokumentu pomůžeme.

Pro bližší informace nás kontaktujte nebo použíjte níže uvedený formulář.

Kontaktujte nás

Kontakt

A. M. M. Accounting, s.r.o.
Jiráskova 246
Řečany nad Labem
53313

Mobil: 777 632 642

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode