Vedení účetnictví a daňové evidence

 • vedení kompletního účetnictví organizace
 • vedení daňové evidence
 • kontrola prvotních dokladů
 • zpracování kompletní mzdové agendy
 • poradenství a kontrola pro případ, že si vede účetnictví nebo daňovou evidenci organizace sama nebo jen z části sama
 • účtování všech druhů účetních případů (styk s EU, třetí země)
 • zpracování všech druhů daňových přiznání
 • vedení majetkové evidence
 • záznamní povinnost k DPH
 • přenesená daňová povinnost
 • souhrnná hlášení
 • účetní závěrka a daňová přiznání k dani z příjmů
 • přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovny

Doplňkové služby

 • účetní poradenství, konzultace
 • ekonomické a organizační poradenství
 • poradenství v oblasti získávání dotací z evropských a státních fondů
 • přebírání a předávání materiálů přímo u zákazníka
 • pomoc s přípravou na kontrolu finančního úřadu, pomůžeme i při zahájené kontrole, nebo při řešení problémů vzniklých v jejím průběhu, ale zde už máme omezené možnosti

 

Výhody externího zpracování účetnictví

 • levnější provoz ekonomického oddělení (resp. zpracování účetnictví), maximum procesů se automatizuje
 • nepotřebujete zaměstnávat vlastní hlavní účetní se všemi riziky a náklady na její práci (mzda, odvody, dovolené, benefity, školení, pracovní místo, IT náklady, riziko fluktuace, omezené ručení za chyby)
 • účetnictví je pojištěno a případná chyba či škoda v účetnictví způsobená účetním je hrazena z pojistky dodavatele
 • z hlediska hardwaru tento způsob outsourcingu účetnictví dovoluje mít elektronická data uložená relativně libovolně, a lze tedy vyhovět i náročným bezpečnostním požadavkům klienta. Je možné využít i elektronický vzdálený přístup.
 • menším firmám nabízíme zpracování účetnictví nebo daňové evidence s transportem dokladů a předáváním výsledků zákazníkovi v dohodnuté periodicitě
 • účetnictví je zpracováváno v dohodnutých intervalech, požadované informace z účetních dat jsou k dispozici dostatečně včas pro důležitá rozhodnutí
 • zpracování účetnictví je méně nákladné, protože dodavatel outsourcingu rozpustí své fixní náklady mezí více zákazníků
 • za případnou chybu v účetnictví nese plnou odpovědnost dodavatel outsourcingu
 • externí zpracování účetnictví je dostupné všem klientům podnikajícím na území ČR
 • postaráme se o vyzvednutí dokladů přímo u zákazníka.

Kontakt

A. M. M. Accounting, s.r.o.
Jiráskova 246
Řečany nad Labem
53313

Mobil: 777 632 642

© 2024 Všechna práva vyhrazena.